Fikri Mülkiyet Hukuku

SARI & SARI Hukuk Bürosu fikri ve sınai haklar alanında müvekkillerimizin her türlü hukuksal ihtiyacını karşılayabilmek için marka, patent ve endüstriyel tasarımların yerel ve yurtdışı tescillerinin yanı sıra fikri ve sınai hakların haksız kullanımına karşı itiraz ve bunların takibiyle birlikte fikri ve sınai haklar mahkemelerindeki dava süreçlerinde danışmanlık ve dava takip hizmetleri vermektedir.

  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi
  • Telif hakları
  • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi
  • Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi