Gayrimenkul Hukuku

SARI & SARI Hukuk Bürosu inşaat ve yatırım firmalarına özel inşaat projeleri ve tahsisli yatırımların gerçekleştirilmesi, yönetim planı ve prosedürlerinin belirlenmesi, taşeron sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi, mülkiyetin devri ve yönetimi, emlak alım satımı, kiralama, ayni ya da şahsi hak tesisi hususlarında danışmanlık hizmeti vermektedir.

  • Tapu işlemleri
  • Kiralama sözleşmeleri
  • Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri
  • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)
  • Alım – Satım sözleşmeleri
  • Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi
  • Gayrimenkul finansmanı
  • Yabancıların mülk edinmesi