Uluslararası İşlemler ve Uyuşmazlık Çözümü

  • İhracat ve ithalattan kaynaklı yurt dışı alacakların takibi
  • Yargı kararlarının yabancı ülkelerde icra ve infazının gerçekleştirilmesi
  • İhracat vesaikinin hazırlanmasında danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Şirketlere yatırım teşvikleri ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Gümrük işlemlerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü
  • İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin uygulamalara karşı savunmaların hazırlanması
  • Serbest bölgelerde karşılaşılan ihtilafların çözümü
  • İthal ya da ihraç edilen ürünlerin gümrüklenmesi, taşınması, sigortalanması ve teslimi ile ilgili ihtilafların çözümü