İş Hukuku

SARI & SARI Hukuk Bürosu müvekkil portföyünde bulunan şirketlere, iş hukuku prosedürlerinin yapılandırılması, personel iş sözleşmelerinin, yönetmeliklerinin oluşturulması ve uygulanması, personel ile devam eden iş ilişkisinin İş Kanunu çerçevesinde yönetilmesi, insan kaynakları birimine gereken her türlü hukuki desteğin verilmesi, işten çıkarma prosedürünün hukuki alt yapısının oluşturulması, her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü gibi konularda danışmanlık ve avukatlık hizmeti.

Bunun dışında bireysel müvekkillerimize ise İş Kanunu çerçevesinde iş ilişkilerinin yönetimi ve akabindeki dava süreçlerinde gereken danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

  • Toplu iş sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması
  • Sözleşmenin feshi ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
  • Çalışma ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata uyumunun sağlanması
  • İş sözleşmelerinin ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi
  • Her somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması
  • İş Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin eğitim hizmetlerinin sunulması
  • Sendikal faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi