Sağlık ve Tıp Hukuku

Sağlık hukuku geçmişten bu yana önemi artarak devam eden bir hukuk dalıdır. Teknolojinin gelişimi ile bu alana dair uyuşmazlıklar farklılaşarak çoğalmıştır.

Özellikle son yıllarda özel hastanelerin hızla kurulması Sağlık Hukuku alanında uyuşmazlıkları çeşitlendirmiştir.

Sağlık hukuku hasta ve sağlık personelleri arasındaki ilişkiyi, yapılan müdahaleleri ve bunlardan doğan hekimin hukuki ve cezai sorumlukları, öte yandan özel hastanelerin sorumluluğundan doğan uyuşmazlıklara çözüm bulan hukuk dalı olarak varlığını sürdürür. Sağlık hukuku alanındaki konuları şöyle sıralayabiliriz.

  • Hatalı tıbbi müdahale ve tedavilerden doğan (Malpraktis )tazminat davaları
  • Sağlık kuruluşlarına hukuki danışmanlık
  • Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu
  • Hasta ve Hekimin Hakları
  • Diş Hekiminin Sorumluluğu
  • Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk