İcra ve İflas Hukuku

SARI & SARI Hukuk Bürosu alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçlu şahsa ya da kuruma ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacakların tespiti amacıyla gerekli araştırmaları yaparak başlatılan icra iflas takipleri, alacaklı-borçlu arasında gerçekleştirilecek borç tasfiye görüşmeleri ve taraflar arasında akdedilecek sulh protokolleri, iflas erteleme, alacaklı/borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için dava ve icra avukatlığı hizmeti vermektedir.

  • Alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri
  • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması
  • İflas Erteleme
  • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi